què és AEGEE?

QUÈ ÉS AEGEE?

Fundada el 1985 a París AEGEE (Associació d’Estats Generals d’Estudiants de l’Europa) és una de les majors organitzacions d’estudiants interdisciplinaries d’Europa. Com a organització no governamental, políticament independent i sense ànim de lucre, AEGEE està oberta a estudiants i joves de totes les facultats i disciplines. Avui en dia AEGEE consta de una xarxa de 13.000 amics, presents a 200 ciutats de 40 països de tota Europa.


Visió
AEGEE busca una Europa democràtica, diversa i sense fronteres, integrada socialment, econòmicament i políticament i que valori la participació dels joves en la seva construcció i desenvolupament.


Missió
AEGEE capacita els estudiants i joves a Europa per tenir un paper actiu en la societat. Crea un espai de diàleg i oportunitats d’aprenentatge i actua com a representant envers els que prenen decisions. A més, AEGEE reforça la comprensió mútua i apropa Europa als joves.


Com funciona AEGEE?
AEGEE és una associació verdaderament europea que no té cap operació a nivell nacional, només compta amb grups locals anomenats antennas en ciutats universitàries de tota Europa. Aquesta estructura, per si mateixa, no permet la creació de barreres físiques o polítiques i tracta d’eliminar l’existència de fronteres mentals entre els estudiants d’Europa.
Cada antena està formada per un nombre variable de membres elegits directament pels socis de l’antenna. Els membres de la junta treballen de manera altruista en areas de desenvolupament de l’associació.
Per mantenir un mateix criteri en la definició dels propòsits de l’associació, al llarg de l’any es realitzen diverses trobades dels seus membres per a posar-se en comú les bases i els projectes de la mateixa. L’assemblea general més importants pels membres d’AEGEE és l’Agora realitzada 2 vegades a l’any (primavera i tardor) la qual reuneix a més de 800 membres d’AEGEE durant 4-5 dies per tal de debatre qüestions clau.